[Nederlands] [English]

Mijn werk gaat over denkbeeldige reizen, ik ben uit alle macht op zoek naar gelukzalige, veilige plekken. Waar boomstammen oplichten, water stenen uitholt, vergezichten opdoemen of bloemen bloeien. Daar wil ik in gedachten vertoeven, mijn stoeltje neerzetten en rondkijkend uitrusten, ook al weet ik dat niets is wat het lijkt. Vaak zijn de tekeningen het verslag van het moeizaam zoeken van de weg ernaartoe, soms teken of schilder ik de gevonden plaats zelf, geef zicht op het uitzicht.

Basis voor de recente tekeningen zijn delen van (met kroontjespen en inkt) overgeschreven brieven van min of meer bekende vrouwen, waaruit hunkering blijkt maar tegelijkertijd de onmogelijkheid tot gelijkgestemdheid. Op deze tekstfragmenten maak ik tekeningen van plaatsen waar echte ontmoetingen tussen de correspondenten plaatsgevonden zouden kunnen hebben, het landschap als getuige. Zo ontstaat een zoektocht naar de reikwijdte van taal en tekenen.

Tijdens het uitzoeken van de citaten en overschrijven van de brieven doemen de plaatsen op waar de tekst gevormd zou kunnen zijn, tekenend kan ik verslag doen van de denkweg. Seismografische weerslag of realistische weergave, als ik tekst en tekening als een vlechtmatje dooreen rijg krijgt mijn interpretatie van de hunkering vorm.
Door het eigen maken van woord en beeld, door toevoegingen, manipulaties en waardeoordelen, schrijf, teken, schilder, niet (de nietmachine als machtsmiddel) en snij ik een poging tot verwantschap.

Marjolijn van den Assem
December 2002

 

SEELENBRIEFE
(fragment)

In 2002 kwam het thema Seelenbriefe voort uit de denkbaar-serie, een onderzoek naar de "hersenstroom-beelden" bij correspondentie. Uitgangspunt is een veldboeket, geplukt in de heuvels boven Sorrento door een groepje geestverwanten waaronder Friedrich Nietzsche, als dank voor de Franse vertaling van een boek van Nietzsche door Marie Baumgartner. Wanneer Marie het boeket ontvangt, de Italiaanse bloemengeur opsnuift en zich de omstandigheden realiseert waaronder die bloemen voor haar werden verzameld, schrijft ze een brief over heimwee naar het zijn ondergelijkgestemde geesten.

Door het met kroontjespen overschrijven van delen van deze correspondentie, probeerde ik de reikwijdte na te gaan. Door langs het vermeende wandelpad (via campagnano), op dezelfde dag maar 125 jaar later, een soortgelijk boeket te plukken, te drogen en tekenend weer tot leven te wekken, probeer ik de boodschap van het boeket te ontleden. Tekenend denken, de hand als seismograaf.

"SEELENBRIEFE"" omvat totnogtoe:

  • Ruimtelijke tekeningen uit de "denkbaar"-serie.
  • Tien met kroontjespen geschreven tekeningen (122x92cm) met fragmenten uit correspondentie.
  • De getekende documentatie van de vermeende wandelpaden van destijds.
  • Ruimtelijke landschappen, ter plekke geschilderd of denkbeeldige.
  • Papieren beelden van een opnieuw geplukt soortgelijk veldboeket. Geschilderde bloemen (daarmee tot leven gewekt) "laten verwelken" en vast nieten.
  • Series grote tekeningen (122x92cm en 184x92cm) waarin "de krachtige, lenige dans van het denken" (Sylvain de Bleeckere) een vorm vindt.
  • Olieverfschilderijen van de "vettige" wilde Italiaanse aronskelk.
  • Uitgesneden, rondgevouwen tekeningen-kokers (papieren beelden).
  • Plaatstalen beeld van één van deze papieren beelden op mijn postuur rondgevouwen, zodat ik er zelf IN kan staan en er deel van uitmaken. (met subsidie van het Tijlfonds via het Prins Bernhard Cultuurfonds).
  • Series natuurgetrouwe potloodtekeningen van de wilde Italiaanse aronskelk.

Marjolijn van den Assem, november 2005.